Условия за ползване на уебсайта

1. Условия

Достъпвайки до този уебсайт, достъпен от http://bg.lcgtgs.com, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия за ползване и се съгласявате, че носите отговорност за споразумението с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, нямате достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от авторско право и закон за търговските марки.

2. Използвайте License

Разрешено е временно изтегляне на едно копие от материалите на уебсайта на Производител на битови асансьори само за лично, некомерсиално преходно разглеждане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на правото на собственост и съгласно този лиценз не можете:

Това ще позволи Производител на битови асансьори да прекрати при нарушаване на някое от тези ограничения. При прекратяване правото ви на гледане също ще бъде прекратено и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в печат или електронен формат. Настоящите Общи условия са създадени с помощта на Генератор на Общи условия .

3. Отказ от отговорност

Всички материали на уебсайта на Производител на битови асансьори са предоставени „както са“. Производител на битови асансьори не дава никакви гаранции, независимо дали са изразени или подразбиращи се, поради което отхвърля всички други гаранции. Освен това Производител на битови асансьори не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин свързани с такива материали или сайтове, свързани с този уебсайт.

4. Ограничения

Производител на битови асансьори или неговите доставчици няма да носят отговорност за каквито и да било щети, които ще възникнат при използването или невъзможността да се използват материалите на уебсайта на Производител на битови асансьори, дори ако Производител на битови асансьори или упълномощен представител на този уебсайт са били уведомени , устно или писмено, за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не допускат ограничения по подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Ревизии и грешки

Материалите, които се появяват на уебсайта на Производител на битови асансьори, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Производител на битови асансьори няма да обещава, че някой от материалите в този уебсайт е точен, пълен или актуален. Производител на битови асансьори може да променя материалите, съдържащи се на неговия уебсайт, по всяко време без предизвестие. Производител на битови асансьори не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

Производител на битови асансьори не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от Производител на битови асансьори на сайта. Използването на всеки свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Модификации на условията за използване на сайта

Производител на битови асансьори може да преразгледа настоящите Условия за ползване за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящата версия на настоящите Общи условия.

8. Вашата поверителност

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

9. Приложим закон

Всяко искане, свързано с уебсайта на Производител на битови асансьори, се урежда от законите на ax, без да се вземат предвид конфликтните му разпоредби.