Общи условия
Добре дошли в !

Настоящите условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Производител на битови асансьори, намиращ се на http://bg.lcgtgs.com.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате настоящите условия. Не продължавайте да използвате , ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Бисквитки:
Уебсайтът използва бисквитки, за да помогне за персонализиране на вашето онлайн изживяване. С достъп , вие се съгласихте да използвате необходимите бисквитки.

Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките са уникално назначени за вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката.

Ние можем да използваме бисквитки за събиране, съхраняване и проследяване на информация за статистически или маркетингови цели, за да управляваме нашия уебсайт. Имате възможност да приемете или отхвърлите незадължителните „бисквитки“. Има някои необходими бисквитки, които са необходими за работата на нашия уебсайт. Тези бисквитки не изискват вашето съгласие, тъй като винаги работят. Моля, имайте предвид, че приемайки задължителни „бисквитки“, вие приемате и „бисквитки“ на трети страни, които могат да се използват чрез услуги, предоставяни от трети страни, ако използвате такива услуги на нашия уебсайт, например прозорец за видео дисплей, предоставен от трети страни и интегриран в нашия уебсайт.

Лиценз:
Освен ако не е посочено друго, Производител на битови асансьори и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на . Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в настоящите условия.

Не трябва:

Копирайте или публикувайте отново материал от
Продавайте, наемайте или подлицензирайте материали от
Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от
Преразпределете съдържанието от
Настоящото споразумение започва да тече на датата на него.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Производител на битови асансьори не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват вижданията и мненията на Производител на битови асансьори, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на човека, който публикува техните виждания и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, Производител на битови асансьори не носи отговорност за Коментарите или каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпели в резултат на използване и/или публикуване на и/или появяване на Коментарите на този уебсайт.

Производител на битови асансьори си запазва правото да следи всички Коментари и да премахва всички Коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и представлявате, че:

Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нахлуват в никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на личния живот.
Коментарите няма да бъдат използвани за търсене или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото предоставяте Производител на битови асансьори неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание:
Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

правителствени агенции;
Търсачки;
Информационни организации;
Дистрибуторите на онлайн директории могат да се свързват към нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и
Общосистемни акредитирани предприятия, с изключение на набиране на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да не са хипервръзки към нашия уеб сайт.
Тези организации могат да правят връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните типове организации:

общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
сайтове на общността;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
дистрибутори на онлайн директории;
интернет портали;
счетоводни, юридически и консултантски фирми; и
образователни институции и търговски асоциации.
Ние ще одобрим исканията за свързване от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да гледаме неблагоприятно на себе си или на акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Производител на битови асансьори; и г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и искате да се свържете с нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл на Производител на битови асансьори. Моля, включете вашето име, име на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

Чрез използване на нашето фирмено име; или
Чрез използване на единен локатор на ресурси, свързан с; или
Използването на всяко друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.
Не се допуска използване на логото на Производител на битови асансьори или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Отговорност за съдържанието:
Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, повдигнати на вашия уебсайт. На който и да е уебсайт не трябва да се показва връзка (и), която може да се тълкува като клеветническа, неприлична или престъпна или която нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Запазване на правата:
Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също си запазваме правото да променяме тези условия и политиката за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:
Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да отговаряме директно на вас.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна. Ние не гарантираме неговата пълнота или точност, нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност:
В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички заявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

ограничават или изключват нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
ограничаване или изключване на нашата или ваша отговорност за измама или измамно представяне;
да ограничите някоя от нашите или вашите отговорности по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
изключват всяка наша или ваша отговорност, която може да не бъде изключена съгласно приложимото законодателство.
Ограниченията и забраните на отговорността, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, деликт и за нарушаване на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети.